K-S Bulkin kalustoon kuuluu 17 painesäiliöyhdistelmää, joiden tilavuudet vaihtelevat 50 kuutiosta 94 kuutioon. Kalustomme on nykyaikaista ja säiliöt ovat painekatsastettuja. 

Käytämme autoissamme tehokkaita, nykyaikaisia ruuvikompressoreita, jotta purkaminen sujuu varmasti ja turvallisesti.

Kaluston kuntoa ylläpidetään huoltosopimuksien ja sopimuskorjaamon avulla.

Kalustomme on valittu taloudellisuus-, tehokkuus-, keveys- ja ympäristöystävällisyystekijät huomioiden. 

Käytämme ajojärjestelyssämme toiminnanohjausjärjestelmää, joten kuljetustilaukset saadaan välitettyä ajoneuvoihin nopeasti ja vaivattomasti.

 

  

- K-S Bulk -

Jauhemaisten ja rakeisten aineiden painesäiliökuljetukset

sekä nestemäiset kuljetukset (myös ADR).

» Yhteystiedot

» Tietoturvaseloste K-S Bulk Oy

» Tietoturvaseloste SFK-Kuljetus Oy